Anbi

Ubuntuhuis Utrecht voldoet aan de ANBI voorwaarden.
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling.
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Statuten

Statuten Ubuntuhuis

Giften

Giften zijn welkom op:
rekeningnummer: 198 440 154 Triodosbank
IBAN: NL41TRIO0198440154
t.a.v. Stichting Ubuntuhuis te Utrecht

Kamer van Koophandel

KvK nr: 517 253 55 Utrecht

Belastingdienst

RSIN/fiscaal nr.: 8501.43.500

Sponsoren

Het Ubuntuhuis krijgt steun van:

Bezoldiging

Het Ubuntuhuis heeft voor 12 uur per week betaalde krachten en vrijwilligers ontvangen een kleine (maandelijkse) vergoeding.