Bestuur en Medewerkers

Bestuur

Annelies Neutel

Voorzitter

Ik woon met mijn partner en jongste van 2 zonen én poes in Leidsche Rijn. Ik ben in 1969 geboren in Alkmaar. In 2010 vormde ik een groepje met onder andere Grada om samen het Ubuntuhuis te beginnen. Ik werkte er zelf als opbouwwerker tot halverwege 2020 en nam een tijdje later zitting in het bestuur, waar ik sinds 2022 de voorzittersrol op me neem. Mijn opgebouwde ervaring betreft vooral het werken mét mensen aan de onderkant van de samenleving (dakloos, arm, zonder status) en het lesgeven aan mensen die als ervaringsdeskundige willen werken. Mijn ambitie voor het Ubuntuhuis blijft toch dat het een plek wordt waar een bredere groep mensen zich thuis gaat voelen dan (zoals nu) voornamelijk mensen van buiten Europa. En dat we een plek blijven waar vrijwilligers, stagiaires én bestuursleden welkom zijn die zelf moeilijke levenservaringen hebben gehad en bij ons een zinvolle bijdrage kunnen hebben die hen (zelf)vertrouwen en levensmoed geeft en voor anderen leerzaam is.

Iris Ferwerda

Secretaris

Tekst kom binnenkort

Jan de Witte

Penningmeester

Mijn werkzame leven heeft zich afgespeeld op het terrein van internationale samenwerking in verschillende landen in Afrika en Azië. (Armoedebestrijding, opkomen voor gelijkheid en strijden tegen machtsmisbruik).

 

Na mijn pensionering en terugkeer in Nederland ben ik weer met mijn vrouw in Utrecht (Tuindorp) gaan wonen. Ik zet me graag in als penningmeester van het bestuur van het Ubuntuhuis om een beetje een thuis te realiseren voor mensen zonder onderdak, die leven in armoede en in sociaal isolement of zonder een geldige verblijfsvergunning.

Thomas Drissen

Bestuurslid

Het hebben van een dak boven je hoofd of het hebben van een vast thuis: het is een absolute basisbehoefte om mee te kunnen doen in de samenleving. Helaas, is dit allerminst een gegeven. Ongeacht je situatie zou iedereen recht moeten hebben op een menselijk bestaan. Daarom ben ik in 2022 penningmeester geworden van het Ubuntuhuis. Het Ubuntuhuis is een plek waar mensen van een maaltijd kunnen genieten, om hulp kunnen vragen en misschien nog wel het belangrijkste; eventjes als mens gezien worden. De bezoekers delen samen lief en leed met elkaar. Zelf woon ik met mijn man en hond in Lombok. In het dagelijks leven ben ik directeur van een organisatie die opkomt voor de sociaal-economische positie van werkenden in de culturele en creatieve sector. Ook ben ik bestuurder bij een landelijke stichting die zich inzet voor mensen in armoede. Mijn wens voor het Ubuntuhuis is om het menselijke karakter van het inloophuis te behouden en tegelijkertijd de organisatie verder te professionaliseren. Zó veel mensen zetten zich in voor het Ubuntuhuis om niet of voor weinig; ik hoop dat wij daar verdere verandering in kunnen brengen.

Grada Broek

Bestuurslid

Mijn naam is Grada, ik ben 73 jaar en woon in Utrecht. Graag zet ik mezelf in voor het thema armoede (wereldwijd) en ook theater maken. Geld en macht gaan teveel vóór de mens(elijk)heid en de rechten van de mens. Ik zie graag “de mens” in mensen. Ik heb veel verlies gekend, ook van heel dichtbij. Dit verlies probeer ik om te zetten in positieve projecten, bijvoorbeeld Stichting Ubuntuhuis. Ik heb zelf ‘ubuntu’ ook nodig. Daardoor kan ik mijzelf uiten en proberen mensen in moeilijke situaties te steunen. Dat doe ik graag. Ik vind de medemens erg belangrijk en ik werk graag met hart en brein. Ik hoop dit nog lang te doen. Verder hou ik me bezig met de natuur, daar word ik kalm van. Ik probeer nog steeds mijn verlies te verwerken, mijn zoon te verliezen is heel heftig. Ik doe mijn best en geloof sterk in God en Lord Jesus.

Jens Velthuijsen

Bestuurslid

Samen met mijn vriendin en twee huisgenoten woon ik in Overvecht. Ik ben in 1994 geboren in Apeldoorn waarna ik in 2016 verhuisde naar Utrecht. Hier studeerde ik van 2016 tot 2020 Culturele Maatschappelijke Vorming aan de Hogeschool Utrecht. In het tweede studie jaar kwam ik het Ubuntuhuis per toeval tegen toen ik in de wijk liep en uit nieuwsgierigheid binnen ging kijken. Sinds dien heb ik binnen het Ubuntuhuis verschillende rollen vervult. Begonnen als stagiaire ging ik na mijn stage in het bestuur en zocht ik naar organisaties om samen mee te werken binnen Utrecht. Tijdens mijn afstuderen werkte ik tijdelijk als assisitent-coördinator. Naast mijn betrokkenheid bij het Ubuntuhuis werk ik sinds 2023 ook bij de Tussenvoorziening als activerend gezinsbegeleider. Ik wil via mijn bestuursfunctie bij het Ubuntuhuis een verbindende rol blijven spelen op alle verschillende niveaus. Het Ubuntuhuis heeft in mijn visie de potentie om er voor iedereen te zijn en de ruimte te geven waarin iedereen van elkaar kan leren.

Medewerkers

Harri van de Ruitenbeek

Negar Rajabiozoodi

Hika van der Hoeven