Missie

Mensen in moeilijke levensomstandigheden in staat stellen een aantal basisrechten zelf te realiseren in hun eigen leven en dat van anderen, met ondersteuning van organisaties en andere burgers. Denk aan het recht op voedsel en onderdak, op scholing en (vrijwilligers) werk. De organisatie en uitvoering van activiteiten is gebaseerd op ervaringen en inzichten van mensen die zelf moeilijke omstandigheden ervaren of gekend hebben (dakloosheid, langdurige armoede, sociale uitsluiting). We stimuleren bij deelnemers het gebruik van eigen talenten en vaardigheden of het gaan ontdekken en ontwikkelen daarvan. Als kleinschalige, laagdrempelige en informele organisatie werken we actief samen met grotere organisaties en coalities. Kleinschaligheid zien we echter wel als een belangrijke kracht voor de persoonlijke ontmoeting met mensen in moeilijke omstandigheden.