Ontstaan

Ontstaan, doelstelling en doelgroep Ubuntuhuis

Het Ubuntuhuis is halverwege 2010 gestart als kleinschalig burgerinitiatief, vanaf het begin samen mét mensen die uit eigen ervaring dakloosheid, armoede en sociale uitsluiting kennen. Het plan was vooral een plek te bieden aan mensen die na een tijd zonder eigen woonplek weer vast onderdak hebben, maar vaak moeilijk aansluiting vinden bij de ‘reguliere’ samenleving. De meeste vrijwilligers behoren ook tot deze groep. Momenteel richten wij ons op een ieder, die op één van de elementaire voorwaarden voor een gelijkwaardige ontwikkeling en ontplooiing binnen onze maatschappij ondersteuning behoeft. Daarbij denken wij aan personen die sociaal maatschappelijke uitsluiting en/of achterstelling ervaren of ervaren hebben als gevolg van met name armoede, dakloosheid en discriminatie

Ons primaire doel is dat mensen zich bij ons welkom kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn, ook als zij geen gemakkelijke omgangsvormen hebben of in zichzelf gekeerd zijn door een opgebouwd wantrouwen naar anderen.

Een tweede doel is om mensen vanuit verschillende achtergronden met elkaar in contact te brengen, zodat zij ervaren dat hun problematiek niet (alleen) aan henzelf te wijten is, maar dat maatschappelijke oorzaken en processen ook een rol spelen. In plaats van zichzelf afzetten tegen anderen willen we werken aan verbinding en begrip tussen diverse leefwerelden. Het Ubuntuhuis wil een plek zijn waar mensen zich aangemoedigd voelen om van betekenis te mogen en kunnen zijn voor anderen op een manier die bij henzelf past.

Bij het 5 jarige jubileum is er een boekje tot stand gekomen met informatie over het Ubuntuhuis en stukken van bezoekers, vrijwilligers en werknemers. Klik hier om het te lezen!